LATLAB – durvis uz 2000 Eiropas laboratorijām

 

Sākums
Apmāciba
Testēšana un mērīšana
LATLAB dalībnieki
LATLAB mērķi
Valsts politika
Nozares attīstība
Eurolab

Biedrība LATLAB

Reģ. nr. 000801010

Akadēmijas laukums 1,

Rīga, LV-1050,

Latvijas Republika,

Tālr./ fakss 67212807;

Tālr. 67225996

E-pasts: certcn@latnet.lv

www.latlab.lv

 

Valdes loceklis

Imants Matīss

Grāmatvede

Iva Kriķe

 

Aktualizēts: 13.07.2016

Latvijas testēšanas laboratoriju asociācija

 

LATLAB apvieno testēšanas un analītiskās laboratorijas, kā arī citas organizācijas, kas ir ieinteresētas testēšanas jautājumos un problēmās, fizikālu un ķīmisku raksturlielumu noteikšanu vielās un materiālos.  

bullet

Juridiskais statuss: sabiedriska organizācija

bullet

Dibināšanas datums: 1995. gada 27. marts

bullet

Dibinātāji: 27 testēšanas un analītiskās laboratorijas

bullet

Dalībnieku skaits uz 2011. gada 1.janvāri: 43 testēšanas un analītiskās laboratorijas

bullet

Kopš 1998. gada LATLAB ir dalībnieks Eiropas valstu testēšanas un analītisko laboratoriju asociāciju  federācijā EUROLAB

 

Kur iegūt aktualizētu informāciju

 

Informāciju par laboratoriju standartiem, jaunākajām to attīstības tendencēm, tehnisku palīdzību var iegūt:
bullet

Vairākas starptautiskās organizācijās:  EUROLAB, EUROCHEM, EOTC, EUROCERT - Building, EGOLF, EFNDT

bullet

Nacionālas asociācijas daudzās valstīs

bullet

Latvijā – Latvijas testēšanas laboratoriju asociācija (LATLAB)

• Sākums • Apmāciba • Testēšana un mērīšana • LATLAB dalībnieki • LATLAB mērķi • Valsts politika • Nozares attīstība • Eurolab •

 

Copyright © LATLAB 2010