Apmācība

 

 

 

 

Sākums
Apmāciba
Testēšana un mērīšana
LATLAB dalībnieki
LATLAB mērķi
Valsts politika
Nozares attīstība
Eurolab

Biedrība LATLAB

Reģ. nr. 000801010

Akadēmijas laukums 1, Rīga,

LV-1050

tālr./ fakss 67212807;

tālr.  67225996

 

Valdes loceklis

Imants Matīss

Grāmatvede

Iva Kriķe

 

 

 

Ar Asociācijas biedru starpniecību LATLAB piedāvā apmācību kursus, seminārus un lekcijas par atsevišķiem, šaurākiem jautājumiem.

 

Apmācību kursi (40h) par kvalitātes nodrošināšanas, vides un darba drošības aizsardzības jautājumiem

 

bullet

Starptautiskā standarta ISO 9001:2009 (Kvalitātes pārvaldības sistēmas) ieviešana

Specializēts apmācību kurss ar lekcijām, praktiskiem darbiem, gala eksāmenu (kopējais apjoms 40 stundas jeb viena nedēļa) un kvalifikācijas (sertifikāta) piešķiršanu “Kvalitātes vadītājs”. Paredzēts potenciālajiem kvalitātes pārvaldības sistēmu vadītājiem un speciālistiem, kas nodarbosies ar sistēmas projektēšanu un ieviešanu.

bullet

Starptautiskā standarta ISO 14001:2005/AC:2009(Vides pārvaldības sistēma) ieviešana

Specializēts apmācību kurss ar lekcijām, praktiskiem darbiem, gala eksāmenu (kopējais apjoms 40 stundas jeb viena nedēļa) un kvalifikācijas (sertifikāta) piešķiršanu “Vides pārvaldnieks”. Paredzēts potenciālajiem vides pārvaldības sistēmu vadītājiem un speciālistiem, kas nodarbosies ar sistēmas projektēšanu un ieviešanu.

bullet

Standarta OHSAS 18001:2007 (Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma) ieviešana

Specializēts apmācību kurss ar lekcijām, praktiskiem darbiem, gala eksāmenu (kopējais apjoms 40 stundas jeb viena nedēļa) un ar kvalifikācijas (sertifikāta) piešķiršanu “Darba drošības speciālists”. Paredzēts potenciālajiem arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmu vadītājiem un speciālistiem, kas nodarbosies ar sistēmas projektēšanu un ieviešanu.

bullet

Starptautiskā standarta ISO 19011:2002 (Kvalitātes un vides pārvaldības sistēmu auditēšana) apgūšana

Specializēts apmācību kurss ar lekcijām, praktiskiem darbiem, gala eksāmenu (kopējais apjoms 40 stundas jeb viena nedēļa) un ar kvalifikācijas (sertifikāta) piešķiršanu “Iekšējais auditors”. Paredzēts potenciālajiem kvalitātes un/vai pārvaldības sistēmu iekšējiem auditoriem. Noderīgs arī organizāciju iekšējiem auditiem.

Apmācību kurss (64h) 

 

bullet

ISO 9001 ar dokumentu sastādīšanu savam uzņēmumam

Specializēts apmācību kurss ar lekcijām, praktiskiem darbiem, gala eksāmenu (kopējais apjoms 64 stundas) un kvalifikācijas (sertifikāta) piešķiršanu “Kvalitātes vadītājs”. Paredzēts potenciālajiem kvalitātes pārvaldības sistēmu vadītājiem un speciālistiem, kas nodarbosies ar sistēmas projektēšanu un ieviešanu.

Vienas dienas semināri

 

bullet

Klientu apmierinātības novērtēšana

bullet

Mērījumu nenoteiktību novērtēšana (laboratoriju darbiniekiem)

bullet

Ziņojumu sagatavošana un prezentēšana, lēmumu pieņemšana pamatojoties uz faktiem (kvalitātes un vides pārvaldības sistēmu vadītājiem)

bullet

Statistiskās vadības metodes

bullet

Izmaksu vadības metožu ieviešana uzņēmumā

bullet

Procesu pieejas ieviešanas nepieciešamība

bullet

Kvalitātes vadība pakalpojumu sfērā

bullet Kas jāzina sastādot atbilstības deklarāciju būvizstrādājumiem?

 

 Lekcijas

 

bullet

Starptautiskie standarti par kvalitātes (ISO 9001:2009) vides (ISO 14001:2005) un darba drošības (OHSAS 18001:2007) pārvaldības sistēmām

           Vispārizglītojoša lekcija 2 – 3 stundu garumā (atkarībā no auditorijas aktivitātes un jautājumiem).

bullet

Atbilstības novērtēšanas 45000 standartu sērija

bullet

Par statistisko domāšanu

bullet

Vides sākotnējā novērtēšana

bullet

Kas ir nesagraujošā testēšana?

bullet

Kā kalibrēt, ja kalibrēšana nav iespējama?

 

         

 

• Apmāciba • Testēšana un mērīšana • LATLAB dalībnieki • LATLAB mērķi • Valsts politika • Nozares attīstība • Eurolab •

 Copyright © LATLAB 2010