Kas jāzina sastādot atbilstības deklarāciju būvizstrādājumiem?

 

Tēmas

  1. Likumdošanas un normatīvie akti pēc 2004.gada 1. maija

  2. Atbilstības novērtēšanas pamatprincipi 

  3. Atbilstības novērtēšanas procedūras

  4. ISO 9001:2009 loma

  5. Kas jāzina par ražotāja produkcijas kontroli

  6. Prasības piegādātāja deklarācijai (LVS EN 45014)

  7. Būvizstrādājumu marķēšana ar CE zīmi

  8. Kas jāzina būvizstrādājumus importējot vai eksportējot

  9. Tipiskākās kļūdas

          Praktiskā nodarbība – dokumentu aizpildīšana 

 

 

Sīkākai informācijai lūdzam zvanīt pa tālruni 67212807.