Iso 9001 ar dokumentu sastādīšanu savam uzņēmumam

 

Tēmas

 1. Standartizācijas pamati. Definīcijas un pamatjēdzieni

 2. Atbilstības novērtēšanas standartu sērija

 3. ISO 9000 sērijas vispārīgais raksturojums

 4. ISO 9001:2009 standarta skaidrojums 

 5. Kvalitātes sistēmas dokumentācija

 6. Kvalitātes sistēmu novērtēšana, iekšējo auditu plānošana (ISO 19011:2002)

 7. Kvalitātes sistēma pakalpojumu sfērā

 8. Pirmie soļi kvalitātes sistēmu projektēšanā un ieviešanā

 9. Statistiskās kontroles metodes

 10. Datu analīzes metodes un līdzekļi

 11. Problēmu risināšana

 12. Kvalitātes uzlabošana

 13. Klientu apmierinātības novērtēšana

 14. Ziņojumu sagatavošana un prezentēšana

 

Norise

bullet

Kursantiem izsniedz lekciju materiālus

bullet

Mācības organizētas lekciju un praktisko darbu veidā, kuros katram tiks sniegtas individuālas konsultācijas sava uzņēmuma dokumentu sastādīšanā 

bullet

Grupā ne vairāk par 12 klausītājiem

bullet

Pusdienas un kafijas pauzes tiek nodrošinātas

bullet

Noslēgumā eksāmens

bullet

Tiek izsniegts sertifikāts par kursu beigšanu un zināšanu iegūšanu atbilstoši kvalitātes vadītāja kvalifikācijas līmenim.

 

Dalības maksa 360.00 Ls (kopā ar PVN)

Atlaide diviem un vairāk kursantiem no vienas firmas 10%

Sīkākai informācijai lūdzam zvanīt pa tālruni 67212807