Standarta ISO 9001 ieviešana

 

Tēmas

  1. Standartizācijas pamati. Definīcijas un pamatjēdzieni

  2. Atbilstības novērtēšanas standartu sērija

  3. ISO 9000 sērijas vispārīgais raksturojums

  4. ISO 9001:2009 standarta skaidrojums 

  5. Kvalitātes sistēmas dokumentācija

  6. Kvalitātes sistēmu novērtēšana, iekšējo auditu plānošana

  7. Statistiskās kontroles metodes

  8. Kvalitātes sistēma pakalpojumu sfērā

  9. Problēmu risināšana un kvalitātes uzlabošana

 

Norise

bullet

Kursantiem izsniedz lekciju materiālus

bullet

Mācības organizētas lekciju un praktisko darbu veidā

bullet

Grupā ne vairāk par 12 klausītājiem

bullet

Pusdienas un kafijas pauzes tiek nodrošinātas

bullet

Noslēgumā eksāmens

bullet

Tiek izsniegts sertifikāts par kursu beigšanu un zināšanu iegūšanu atbilstoši kvalitātes vadītāja kvalifikācijas līmenim

 

Dalības maksa 230.10 Ls (kopā ar PVN)

Atlaide diviem un vairāk kursantiem no vienas firmas 10%

Sīkākai informācijai lūdzam zvanīt pa tālruni 67212807