LATLAB mērķi un uzdevumi

 

 

 

Sākums
Apmāciba
Testēšana un mērīšana
LATLAB dalībnieki
LATLAB mērķi
Valsts politika
Nozares attīstība
Eurolab

Biedrība LATLAB

Reģ. nr. 000801010

Akadēmijas laukums 1, Rīga,

tālr./ fakss 67212807

67225996

 

Valdes loceklis

Imants Matīss

Grāmatvede

Iva Kriķe, 

 

 

Mērķi

 

  1. Atbalsts laboratorijām ieviest Latvijas un Eiropas standartus

  2. Metodiska palīdzība (semināri, konsultācijas) par citām, laboratorijām aktuālām problēmām, piemēram:

bullet

laboratoriju kompetences paaugstināšana;

bullet

kvalitātes pārvaldības sistēmu ieviešana un uzlabošana;

bullet

testēšanas metožu validēšana;

bullet

mērījumu nenoteiktību novērtēšana;

bullet

metroloģiskais nodrošinājums;

bullet

starplaboratoriju salīdzinošo testēšana, u.c.

  1. Laboratoriju sagatavošana oficiālai kompetences atzīšanai – akreditācijai

  2. Testēšanas un datu apstrādes jaunāko tehnoloģiju ieviešana

  3. Zinātnisko pētījumu un jaunu testēšanas metožu attīstība

  4. Regulāra informācija par Eiropas analogu asociāciju aktivitātēm

 

 

Uzdevumi

 
bullet

Valsts pārstāvniecība attiecīgās starptautiskās organizācijās

bullet

Līdzdalība nozares likumprojektu izstrādāšanā

bullet

Piedalīšanās standartu tehnisko komiteju darbā

bullet

Sakaru uzturēšana ar Eiropas testēšanas laboratoriju asociāciju konfederāciju (EUROLAB)

bullet

Apmācību kursu, semināru un konsultāciju pakalpojumu organizēšana

bullet

Informācijas un pieredzes apmaiņa starp asociācijas biedriem un citām organizācijām

 

• Apmāciba • Testēšana un mērīšana • LATLAB dalībnieki • LATLAB mērķi • Valsts politika • Nozares attīstība • Eurolab •

Copyright © LATLAB 2010