Standarta Ohsas 18001 ieviešana ražošanas un pakalpojumu organizācijās

 

Tēmas

 1. Standartizācijas pamati. Definīcijas un pamatjēdzieni

 2. Kas ir arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma

 3. OHSAS 18001:2007 standarta mērķi un darbības sfēra

 4. OHSAS 18001:2007 standarta skaidrojums 

 5. Apdraudējuma identifikācija, riska novērtēšana un riska vadības plānošana

 6. Ieviešana un operatīvā vadība

 7. Apmācība, informētība un kompetence, konsultācijas un komunikācijas

 8. Dokumentu un datu vadība

 9. Gatavība ārkārtas situācijām un reakcija uz tām

 10. Pārbaudes un korektīvas darbības

 11. Iekšējie auditi un pārbaudes

 12. Pirmie soļi sistēmu projektēšanā un ieviešanā

   

 

Norise

bullet

Kursantiem izsniedz lekciju materiālus

bullet

Mācības organizētas lekciju un praktisko darbu veidā

bullet

Grupā ne vairāk par 12 klausītājiem

bullet

Pusdienas un kafijas pauzes tiek nodrošinātas

bullet

Noslēgumā eksāmens

bullet

Tiek izsniegts sertifikāts par kursu beigšanu

 

Dalības maksa 230.10 Ls (kopā ar PVN)

Atlaide diviem un vairāk kursantiem no vienas firmas 10%

Sīkākai informācijai lūdzam zvanīt pa tālruni 67212807