Procesu pieejas ieviešanas nepieciešamība

Tēmas

  1. Lietošanas sfēra un mērķi

  2. Procesa definīcija un vispārināts modelis

  3. Procesu identifikācijas metodes

  4. Procesa analīze un vadība, uzlabošanas stratēģija

  5. Procesu dokumentēšana

  6. Procesu orientēta kvalitātes pārvaldības sistēma (ISO 9001:2009 prasība)

  7. Procesu dokumentēšanas piemēri

 

Sīkākai informācijai lūdzam zvanīt pa tālruni 67212807.