Starptautiskie standarti par kvalitātes (ISO 9001:2009) vides (ISO 14001) un darba drošības (OHSAS 18001:2007) pārvaldības sistēmām

Tēmas

  1. Kas ir ISO?

  2. ISO standartu mērķis, ieviešanas ieguvumi un potenciālās problēmas

  3. Īss pārskats par katru no pārvaldības sistēmām

  4. Organizācijas sakārtošana, resursu optimāla izmantošana, dokumentu sistēmas pilnveidošana, nepārtraukts izpildījuma uzlabojums, aizsardzība pret vides piesārņojumu, darba drošības riska samazināšana

  5. Atbildību un pilnvaru sadalījums matricas veidā

  6. Integrēta (kvalitātes, vides un darba drošības) pārvaldības sistēma: augsta kvalitāte ar videi draudzīgām un personālam drošām tehnoloģijām,  resursu ekonomija, firmas pozitīvs veidols

  7. Pirmie soļi standartu ieviešanā

  8. Konsultāciju piedāvājums un standartu ieviešanas projekta struktūra

 

Sīkākai informācijai lūdzam zvanīt pa tālruni 67212807.