Statistiskās vadības metodes

Tēmas

  1. Lietošanas sfēra

  2. Jēdziens par statistisko domāšanu

  3. Procesu un produktu galveno mainīgo identificēšana

  4. Vispārējie un neprognozējamie variāciju cēloņi

  5. Statistiskās kontroles kartes nepārtrauktiem un atribūtu mainīgajiem

  6. Kontroles karšu konstruēšanas piemēri

  7. Kontroles karšu interpretēšana

 

Sīkākai informācijai lūdzam zvanīt pa tālruni 67212807.