Mērīšana un testēšana – nozīmīga atbilstības novērtēšanas komponente

 

 

 

Sākums
Apmāciba
Testēšana un mērīšana
LATLAB dalībnieki
LATLAB mērķi
Valsts politika
Nozares attīstība
Eurolab

Biedrība LATLAB

Reģ. nr. 000801010

Akadēmijas laukums 1, Rīga,

tālr./ fakss 67212807

tālr. 67225996

 

Valdes loceklis

Imants Matīss

Grāmatvede

Iva Kriķe

 

 

Materiālu un vielu testēšana ir viena no atbilstības novērtēšanas komponentēm. Nepieciešamība pēc testēšanas un analītiskām laboratorijām ir aktuāla vairākos gadījumos. Jebkura ražošanas nozare un pat daudzas pakalpojumu sfēras nav iedomājamas bez pārbaudes un testēšanas līdzekļiem. Testēšanas laboratoriju pakalpojumi ir nepieciešami zinātnisku un tehnisku ekspertīžu gadījumos, sarežģītu tehnoloģisku problēmu, produktu vai sistēmas neatbilstību izsekošanai un cēloņu atklāšanai. Testēšana ir arī produktu sertifikācijas nozīmīga sastāvdaļa, īpaši reglamentētajā atbilstības novērtēšanas sfērā.  Saprotams, ka visos šajos gadījumos laboratoriju kompetencei jābūt pietiekoši augstai, lai laboratorijā iegūtos rezultātus atzītu ne tikai valsts mērogā, bet arī ārpus tās - vismaz valstu reģionā (Eiropas Savienība), kas ir nozīmīgs veicinošs faktors mūsu valsts politiski – ekonomisku mērķu sasniegšanā.

 

Kritisku nozīmi mērīšanas metodes un līdzekļi iegūst kvalitātes nodrošināšanas procedūrās. Arī šodienas kvalitātes balvas ieguvēji, acīmredzot, daudz pūļu un uzmanības ir veltījuši pareizu un adekvātu mērīšanas metožu izvēlei un ieviešanai savās organizācijās. Turklāt, nepieciešams ne tikai kaut ko un kaut kā mērīt, bet izvēlēties pareizas mērīšanas metodes un līdzekļus, nodrošināt, ka mērīšanas līdzekļi ir lietošanas kārtībā, verificēti un kalibrēti. Ja nepieciešams, jānodemonstrē, ka mērījumi ir izsekojami līdz nacionāliem un starptautiskiem etaloniem.

 

Situācija mērīšanas un testēšanas nozarē mainās ļoti strauji, gan no mērīšanas tehnoloģijas attīstības viedokļa, gan no datu apstrādes un informācijas tehnoloģijas sasniegumu izmantošanas viedokļa. Pieaug arī standartu un citu normatīvo dokumentu. Kā zināms šī gada janvārī apstiprināts jauns, starptautiskais testēšanas laboratoriju standarts ISO 17025, izstrādāšanas stadijā ir jauns laboratoriju akreditācijas starptautiskais ISO 17011 standarts.

 

Rezumējums par mērīšanu un testēšanu

 

bullet

Nozīmīga atbilstības novērtēšanas komponente

bullet

Nepieciešama jebkurā ražošanas uzņēmumā un arī pakalpojumu sfērā

bullet

Kvalitātes pārvaldības sistēmas uzturēšanā – produktu verifikācija un procesu validēšanā

bullet

Sociālas parādību izpētē, piemēram, klientu apmierinātības mērījumos

bullet

Uzlabošanas potenciāla identifikācijā

bullet

Visaptverošā kvalitātes pārvaldībā

bullet

Produktu sertifikācijā

bullet

Ekspertīzēs

bullet

Zinātnē un projektēšanā

 

Prasības testēšanas metodēm un līdzekļiem

 

Testēšanas metodēm un līdzekļiem jābūt (no LVS EN ISO 17025):

bullet

Adekvātiem paredzētajam uzdevumam no metroloģisko raksturlielumu viedokļa; Ekonomiski pamatotiem;

bullet

Metodēm standartizētām vai validētām

bullet

Mērīšanas līdzekļiem verificētiem un/vai kalibrētiem

bullet

Mērījumiem izsekojamiem līdz nacionāliem un starptautiskiem etaloniem

bullet

Reglamentētās sfēras prasībām ievērotām

 

• Apmāciba • Testēšana un mērīšana • LATLAB dalībnieki • LATLAB mērķi • Valsts politika • Nozares attīstība • Eurolab •

Copyright © LATLAB 2010