Ko Latvijai dod tās pārstāvniecība Eiropas organizācijā EUROLAB?

 

 

 

 

Sākums
Apmāciba
Testēšana un mērīšana
LATLAB dalībnieki
LATLAB mērķi
Valsts politika
Nozares attīstība
Eurolab

Biedrība LATLAB

Reģ. nr. 000801010

Akadēmijas laukums 1, Rīga,

tālr./ fakss 67212807

 

Valdes loceklis

Imants Matīss

Grāmatvede

Iva Kriķe,

 

 

EUROLAB - Eiropas testēšanas un analītisko laboratoriju asociāciju federācija.

 

EUROLAB moto ir “Laboratoriju un atbilstības novērtēšanas pakalpojumi Eiropas tehnoloģijas un  tirdzniecības veicināšanai” Arī LATLAB kā Eiropas federācijas locekle ir tiesīga saņemt un transformēt Latvijas apstākļiem  visus sasniegumus un dokumentus  savā infrastruktūrā un valsts mērogā realizēt moto izteikto mērķi.

Kā vienu no šādiem pakalpojumiem jāmin iespēja ar citu valstu asociāciju starpniecību nodibināt kontaktus ar vairāk par 2000 Eiropas testēšanas un analītiskām laboratorijām. Šis pakalpojums jāsaprot ne tikai kā iespēja veikt tos testus, kurus nav iespējams veikt Latvijā, bet arī kā metodoloģiska palīdzība veidojot un pilnveidojot savu testēšanas infrastruktūru. 

 

LATLAB – kā Eiropas federācijas locekle ir tiesīga saņemt un transformēt Latvijas apstākļiem visus sasniegumus un dokumentus:

bullet

Simpoziju, konferenču un semināru materiāli

bullet

Regulāri pārskati (Position Papers) par aktuālām testēšanas problēmām

bullet

Regulāri tehniski pārskati (Techical report

 

Līdzdalība EUROLAB tehniskajās komitejās:

bullet

Par kvalitātes nodrošināšanu,

bullet

Par produktu testēšanu un sertifikāciju

 

Darba grupās:

bullet

Par references materiāliem

bullet

Par prasmes pārbaudēm

 

Simpoziji (reizi divos gados) un regulāri semināri (4 –5 reizes gadā).

Iespēja ar citu valstu asociāciju starpniecību nodibināt kontaktus ar vairāk par 2000 Eiropas testēšanas un analītiskām laboratorijām Durvis uz Eiropas 2000 laboratorijām.

Datu bāze EPTIS par starplaboratoriju salīdzinošo testēšanas shēmām (vairāk par 500 shēmām).

Saņemt metodoloģiska palīdzību nacionālās infrastruktūras pilnveidošanai.

 

Kādas valstis un organizācijas ir pārstāvētas EUROLAB

 

Nacionālie EUROLAB locekļi ir visas Eiropas Savienības un EFTA dalībvalstu testēšanas vai analoga profila  asociācijas

Asociētie EUROLAB locekļi ir: Bulgārijas, Čehijas Republikas, Kipras, Latvijas, Polijas, Rumānijas,  Slovākijas un Ungārijas testēšanas vai analoga profila  valsts pilnvarotas asociācijas.

Novērotāju statusā ir pārstāvētas visas ar nozari saistītās Eiropas organizācijas:

bullet

Eiropas komisija (EC)

bullet

Eiropas brīvās tirdzniecības organizācija (EFTA)

bullet

Eiropas standartizācijas komiteja (CEN)

bullet

Eiropas elektrotehniskās standartizācijas komiteja (CENELEC)

bullet

Eiropas kooperācija akreditācijai (EA)

bullet

Eiropas testēšanas un sertifikācijas organizācija (EOTC)

bullet

Eiropas testēšanas, inspekcijas un sertifikācijas asociāciju konfederācija (CEOC)

bullet

Eiropas oficiālo ugunsdrošības testēšanas laboratoriju grupa (EGOLF)

bullet

Eiropas mērīšanas etalonu sadarbības organizācija (EUROMET)

bullet

EUROMEDTEST

bullet

EUROCHEM

bullet

NORDTEST

bullet

EUROCER-Building

 

Rezumējums

  1. Ar ķēdīti LATLAB – EUROLAB valsts rīcībā ir iedarbīgi līdzekļi laboratoriju sakārtošanā atbilstoši starptautisko un Eiropas standartu prasībām

  2. Šo prasību izpilde ir nozīmīga ne tikai neatkarīgām laboratorijām, bet arī ražošanas un pakalpojumu sfērā nodarbinātām laboratorijām – līdzeklis kvalitātes nodrošināšanai

 

• Apmāciba • Testēšana un mērīšana • LATLAB dalībnieki • LATLAB mērķi • Valsts politika • Nozares attīstība • Eurolab •

Copyright © LATLAB 2010